Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Sunnmøre sorenskriveri

Skifte, Skifteprotokoller
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Skifteprotokollside 0b-1a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-0005/3/3A/L0023
Lenke til Arkivportalen
Sunnmøre sorenskriveri 3: Skifte
3A: Skifteprotokoller
L0023: Skifteprotokoll 16A
Skifteprotokoll nr. 16A /13.07.1767 - 20.07.1770 Møre og Romsdal fylke
Sunnmøre sorenskr.
Fol. 1-327. Uryddig kronologi. Register i 3A 25. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere