Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Sunnmøre sorenskriveri

Skifte, Skifteprotokoller
Registerside upaginert
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Skifteprotokollside 487b-488a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-0005/3/3A/L0020
Lenke til Arkivportalen
Sunnmøre sorenskriveri 3: Skifte
3A: Skifteprotokoller
L0020: Skifteprotokoll 14B
Skifteprotokoll nr. 14B /15.07.1761 - 24.09.1763 Møre og Romsdal fylke
Sunnmøre sorenskr.
Fol. 488-951. Nytt register. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere