Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Sunnmøre sorenskriveri

Skifte, Skifteprotokoller
Registerside upaginert
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Skifteprotokollside 0b-1a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-0005/3/3A/L0017
Lenke til Arkivportalen
Sunnmøre sorenskriveri 3: Skifte
3A: Skifteprotokoller
L0017: Skifteprotokoll 13A
Skifteprotokoll nr. 13A /16.08.1749 - 20.08.1753 Møre og Romsdal fylke
Sunnmøre sorenskr.
Fol. 1-482. Nytt register. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere