Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Registerside upaginert
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Skifteprotokollside 397b-398a
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-0005/3/3A/L0016
Lenke til Arkivportalen
A-0005: Sunnmøre sorenskriveri
3: Skifte
3A: Skifteprotokoller
L0016: Skifteprotokoll 12B
Skifteprotokoll nr. 12B /08.01.1746 - 14.08.1749 Møre og Romsdal fylke
Sunnmøre sorenskr.
Fol. 398-769. Nytt register. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere