Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Sunnmøre sorenskriveri

Skifte, Skifteprotokoller
Registerside upaginert
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Skifteprotokollside 0b-1a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-0005/3/3A/L0011
Lenke til Arkivportalen
Sunnmøre sorenskriveri 3: Skifte
3A: Skifteprotokoller
L0011: Skifteprotokoll 09A
Skifteprotokoll nr. 9A /08.10.1732 - 12.08.1735 Møre og Romsdal fylke
Sunnmøre sorenskr.
Fol. 1-276. Nytt register. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere