Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Registerside upaginert
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Skifteprotokollside 0-1
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-0005/3/3A/L0009
Lenke til Arkivportalen
A-0005: Sunnmøre sorenskriveri
3: Skifte
3A: Skifteprotokoller
L0009: Skifteprotokoll 07
Skifteprotokoll nr. 7 /16.01.1725 - 20.05.1728 Møre og Romsdal fylke
Sunnmøre sorenskr.
Nytt register. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere