Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Sunnmøre sorenskriveri

Skifte, Skifteprotokoller
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Skifteprotokollside 286b-287a
Registerside upaginert
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-0005/3/3A/L0007
Lenke til Arkivportalen
Sunnmøre sorenskriveri 3: Skifte
3A: Skifteprotokoller
L0007: Skifteprotokoll 05B
Skifteprotokoll nr. 5B /14.08.1723 - 05.02.1725 Møre og Romsdal fylke
Sunnmøre sorenskr.
Fol. 287-571. Ikke register. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere