Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Sunnmøre sorenskriveri

Skifte, Skifteprotokoller
Registerside upaginert
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Skifteprotokollside 423b-424a
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-0005/3/3A/L0003
Lenke til Arkivportalen
Sunnmøre sorenskriveri 3: Skifte
3A: Skifteprotokoller
L0003: Skifteprotokoll 02B
Skifteprotokoll nr. 2B /30.05.1707 - 16.12.1710 Møre og Romsdal fylke
Sunnmøre sorenskr.
Fol. 424-861. Nytt register. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere