Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kristiansand


Setesdal sorenskriveri

Dødsfall og skifte, Skifteprotokoller
Skifteprotokollside 0-1
Registerside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kristiansand SAK/1221-0011/H/Hc/L0024
Lenke til Arkivportalen
Setesdal sorenskriveri H: Dødsfall og skifte
Hc: Skifteprotokoller
L0024: Skifteprotokoll nr 21 med register, geistlige skifter Råbyggelag prosti 1705-1807 og sivile skifter Vestre Råbyggelag sorenskriveri 1816-1819
Skifteprotokoll nr. 21/1705 - 1819 Aust-Agder fylke
Vestre Råbyggelag sorenskr.
Geistlige i Råbyggelag prosti 1705-1807, verdslige Vestre Råbyggelag sorenskriveri 1816-1819. Gammelt register bak. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere