Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kristiansand


Setesdal sorenskriveri

Dødsfall og skifte, Skifteprotokoller
Skifteprotokollside 0b-1a
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kristiansand SAK/1221-0011/H/Hc/L0008
Lenke til Arkivportalen
Setesdal sorenskriveri H: Dødsfall og skifte
Hc: Skifteprotokoller
L0008: Skifteprotokoll nr 7 med register
Skifteprotokoll nr. 7/1753 - 1770 Aust-Agder fylke
Vestre Råbyggelag sorenskr.
- Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere