Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kristiansand


Nedenes sorenskriveri før 1824, Nedenes sorenskriveri før 1824

Skifter, Skifteprotokoller, Skifter, Skifteprotokoller
Skiftelisteside upaginert
Skifteprotokollside 0b-1a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kristiansand SAK/1221-0007/H/Hc/L0045
Lenke til Arkivportalen
SAK/1221-0007/H/Hc/L0046
Lenke til Arkivportalen
Nedenes sorenskriveri før 1824 H: Skifter
Hc: Skifteprotokoller
L0045: Skifteprotokoll med register nr 31a
Skifteprotokoll nr. 31/1800 - 1805 Aust-Agder fylke
Nedenes sorenskr.
- Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere