Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kristiansand


Nedenes sorenskriveri før 1824, Nedenes sorenskriveri før 1824

Skifter, Skifteprotokoller, Skifter, Skifteprotokoller
Registerside upaginert
Skifteprotokollside 0b-1a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kristiansand SAK/1221-0007/H/Hc/L0042
Lenke til Arkivportalen
SAK/1221-0007/H/Hc/L0043
Lenke til Arkivportalen
Nedenes sorenskriveri før 1824 H: Skifter
Hc: Skifteprotokoller
L0042: Skifteprotokoll med register nr 29a
Skifteprotokoll nr. 29/1795 - 1800 Aust-Agder fylke
Nedenes sorenskr.
Nytt register foran. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere