Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kristiansand


Nedenes sorenskriveri før 1824

Skifter, Skifteprotokoller
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Registerside upaginert
Skifteprotokollside 0b-1a
Autorisasjonsside 885b-886a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kristiansand SAK/1221-0007/H/Hc/L0041
Lenke til Arkivportalen
Nedenes sorenskriveri før 1824 H: Skifter
Hc: Skifteprotokoller
L0041: Skifteprotokoll med register nr 28
Skifteprotokoll nr. 28/1791 - 1795 Aust-Agder fylke
Nedenes sorenskr.
Nytt register foran. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere