Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kristiansand


Nedenes sorenskriveri før 1824

Skifter, Skifteprotokoller
Skifteprotokollside 0b-1a
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kristiansand SAK/1221-0007/H/Hc/L0037
Lenke til Arkivportalen
Nedenes sorenskriveri før 1824 H: Skifter
Hc: Skifteprotokoller
L0037: Skifteprotokoll med register nr 24
Skifteprotokoll nr. 24/1775 - 1779 Aust-Agder fylke
Nedenes sorenskr.
- Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere