Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kristiansand


Nedenes sorenskriveri før 1824, Nedenes sorenskriveri før 1824

Skifter, Skifteprotokoller, Skifter, Skifteprotokoller
Registerside upaginert
Skifteprotokollside 0b-1a
Løst vedlegg 541b-542a
Skifteprotokollside 541b-542a
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Registerside upaginert
Skifteprotokollside 549
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kristiansand SAK/1221-0007/H/Hc/L0033
Lenke til Arkivportalen
SAK/1221-0007/H/Hc/L0034
Lenke til Arkivportalen
Nedenes sorenskriveri før 1824 H: Skifter
Hc: Skifteprotokoller
L0033: Skifteprotokoll med register nr 22a
Skifteprotokoll nr. 22/1767 - 1772 Aust-Agder fylke
Nedenes sorenskr.
Nytt register foran. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere