Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kristiansand


Nedenes sorenskriveri før 1824

Skifter, Skifteprotokoller
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Registerside upaginert
Skifteprotokollside 0b-1a
Autorisasjonsside 374b-375a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kristiansand SAK/1221-0007/H/Hc/L0022
Lenke til Arkivportalen
Nedenes sorenskriveri før 1824 H: Skifter
Hc: Skifteprotokoller
L0022: Skifteprotokoll med register nr 16
Skifteprotokoll nr. 16/1742 - 1744 Aust-Agder fylke
Nedenes sorenskr.
Nytt register foran. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere