Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kristiansand


Nedenes sorenskriveri før 1824

Skifter, Skifteprotokoller
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Skifteprotokollside 0b-1a
Registerside 241b-242a
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kristiansand SAK/1221-0007/H/Hc/L0021
Lenke til Arkivportalen
Nedenes sorenskriveri før 1824 H: Skifter
Hc: Skifteprotokoller
L0021: Skifteprotokoll med register nr 15
Skifteprotokoll nr. 15/1741 - 1742 Aust-Agder fylke
Nedenes sorenskr.
Nytt register bak. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere