Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kristiansand


Nedenes sorenskriveri før 1824, Nedenes sorenskriveri før 1824

Skifter, Skifteprotokoller, Skifter, Skifteprotokoller
Registerside 0-1
Skifteprotokollside 0b-1a
Autorisasjonsside 471b-472a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kristiansand SAK/1221-0007/H/Hc/L0015
Lenke til Arkivportalen
SAK/1221-0007/H/Hc/L0016
Lenke til Arkivportalen
Nedenes sorenskriveri før 1824 H: Skifter
Hc: Skifteprotokoller
L0015: Skifteprotokoll med register nr 12a
Skifteprotokoll nr. 12/1730 - 1734 Aust-Agder fylke
Nedenes sorenskr.
Nytt register foran. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere