Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kristiansand


Nedenes sorenskriveri før 1824

Skifter, Skifteprotokoller
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Skifteprotokollside 0b-1a
Registerside 427b-428a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kristiansand SAK/1221-0007/H/Hc/L0014
Lenke til Arkivportalen
Nedenes sorenskriveri før 1824 H: Skifter
Hc: Skifteprotokoller
L0014: Skifteprotokoll med register nr 11
Skifteprotokoll nr. 11/1730 - 1731 Aust-Agder fylke
Nedenes sorenskr.
Nytt register bak. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere