Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kristiansand


Nedenes sorenskriveri før 1824, Nedenes sorenskriveri før 1824

Skifter, Skifteprotokoller, Skifter, Skifteprotokoller
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Skifteprotokollside 4b-5a
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kristiansand SAK/1221-0007/H/Hc/L0008
Lenke til Arkivportalen
SAK/1221-0007/H/Hc/L0009
Lenke til Arkivportalen
Nedenes sorenskriveri før 1824 H: Skifter
Hc: Skifteprotokoller
L0008: Skifteprotokoll med register nr 8a
Skifteprotokoll nr. 8/1718 - 1725 Aust-Agder fylke
Nedenes sorenskr.
- Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere