Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kristiansand


Nedenes sorenskriveri før 1824

Skifter, Skifteprotokoller
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Skifteprotokollside 0b-1a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kristiansand SAK/1221-0007/H/Hc/L0002
Lenke til Arkivportalen
Nedenes sorenskriveri før 1824 H: Skifter
Hc: Skifteprotokoller
L0002: Skifteprotokoll med register nr 2
Skifteprotokoll nr. 2/1698 - 1701 Aust-Agder fylke
Nedenes sorenskr.
- Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere