Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Nordfjord Sorenskriveri

Skifte (IV), Skifteprotokollar
Etikett, tittel-, innholdsside 2
Skifteprotokollside 1735 4
Skifteprotokollside 1736 18
Skifteprotokollside 1737 28
Skifteprotokollside 1738 41
Skifteprotokollside 1739 54
Skifteprotokollside 1740 67
Skifteprotokollside 1741 79
Skifteprotokollside 1742 98
Skifteprotokollside 1743 121
Skifteprotokollside 1744 129
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-2801/04/04a/L0008
Lenke til Arkivportalen
Nordfjord Sorenskriveri 04: Skifte (IV)
04a: Skifteprotokollar
L0008: Skifteprotokollar
Skifteprotokoll nr. A 8/1733 - 1744 Sogn og Fjordane fylke
Nordfjord sorenskr.
Skifteekstrakter. Ved mikrofilming var protokollen katalogisert under Nordfjord sorenskriveri. Protokollen kommer derfor med her, selv om den senere har blitt flyttet til Stiftsamtmannens arkiv, der den hører hjemme. NB: Protokollene er ikke paginert. De angitte sidetallene er derfor fiktive. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere