Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Nordfjord sorenskriveri

Skifte (IV), Skifteprotokollar
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Skifteprotokollside 189b-190a
Registerside 242b-243a
Etikett, tittel-, innholdsside 244b-245a
Skifteprotokollside 245b-246a
Registerside 341b-342a
Skifteprotokollside 343b-344a
Registerside 379b-380a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-2801/04/04a/L0002b
Lenke til Arkivportalen
Nordfjord sorenskriveri 04: Skifte (IV)
04a: Skifteprotokollar
L0002b: Skifteprotokollar
Skifteprotokoll nr. A 2b /1702 - 1704 Sogn og Fjordane fylke
Nordfjord sorenskr.
Fol. 190-379. Register 1702 fol. 243. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere