Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Sunnfjord tingrett

Skifte (IV), Skifteutlodningsprotokollar ("Skifteslutningsprotokollar")
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Skifteprotokollside 1855 0b-1a
Skifteprotokollside 1856 28b-29a
Skifteprotokollside 1857 96b-97a
Skifteprotokollside 1858 167b-168a
Skifteprotokollside 1859 226b-227a
Skifteprotokollside 1860 356b-357a
Skifteprotokollside 1861 431b-432a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-3201/1/H/Hd
Lenke til Arkivportalen
Sunnfjord tingrett H: Skifte (IV)
Hd: Skifteutlodningsprotokollar ("Skifteslutningsprotokollar")
Skifteutlodningsprotokoll nr. D 1 /1855 - 1861 Sogn og Fjordane fylke
Sunnfjord sorenskr.
- Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere