Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Sunnfjord tingrett

Skifte (IV), Skifteprotokollar, Skifteprotokollar - For Sunnfjord sorenskriveri
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Skifteprotokollside 0b-1a
Autorisasjonsside 480b-481a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-3201/1/H/Ha/Had
Lenke til Arkivportalen
Sunnfjord tingrett H: Skifte (IV)
Ha: Skifteprotokollar
Had: Skifteprotokollar - For Sunnfjord sorenskriveri
Skifteprotokoll nr. A 17 /1821 - 1828 Sogn og Fjordane fylke
Sunnfjord sorenskr.
EDB-register. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere