Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Byfogd og Byskriver i Bergen

Bergen skifterett, Skifteprotokoller - Skifteutlodningsprotokoller
Skifteprotokollside 270b-271a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-3401/06/06C/L0003b
Lenke til Arkivportalen
Byfogd og Byskriver i Bergen 06: Bergen skifterett
06C: Skifteprotokoller - Skifteutlodningsprotokoller
L0003b: Skifteprotokoller
Skifteprotokoll nr. C 3b /1744 - 1748 Bergen fylke
Bergen byfogd
Register på Statsarkivet i Bergens lesesal. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere