Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Midhordland sorenskriveri

Skifte (IV), Dødsmeldingar, Dødsmeldingar - Dødsfallprotokollar
Dødsfallsprotokollside Årstad tinglag 1888 1
Dødsfallsprotokollside Årstad tinglag 1889 2
Dødsfallsprotokollside Årstad tinglag 1890 8
Dødsfallsprotokollside Årstad tinglag 1891 13
Dødsfallsprotokollside Årstad tinglag 1892 20
Dødsfallsprotokollside Årstad tinglag 1893 25
Dødsfallsprotokollside Årstad tinglag 1894 31
Dødsfallsprotokollside Årstad tinglag 1895 41
Dødsfallsprotokollside Årstad tinglag 1896 46
Dødsfallsprotokollside Årstad tinglag 1895 47
Dødsfallsprotokollside Møllendals asyl 1889-1894 55
Dødsfallsprotokollside Møllendals asyl 1894-1896 56
Dødsfallsprotokollside Fana tinglag 1889 60
Dødsfallsprotokollside Fana tinglag 1890 62
Dødsfallsprotokollside Fana tinglag 1891 65
Dødsfallsprotokollside Fana tinglag 1892 67
Dødsfallsprotokollside Fana tinglag 1893 71
Dødsfallsprotokollside Fana tinglag 1894 73
Dødsfallsprotokollside Fana tinglag 1895 76
Dødsfallsprotokollside Fjell tinglag 1889-1890 79
Dødsfallsprotokollside Fjell tinglag 1891 80
Dødsfallsprotokollside Fjell tinglag 1892 82
Dødsfallsprotokollside Fjell tinglag 1893 83
Dødsfallsprotokollside Fjell tinglag 1894 84
Dødsfallsprotokollside Fjell tinglag 1895 86
Dødsfallsprotokollside Sund tinglag 1889 95
Dødsfallsprotokollside Sund tinglag 1890 96
Dødsfallsprotokollside Sund tinglag 1891 97
Dødsfallsprotokollside Sund tinglag 1892 99
Dødsfallsprotokollside Sund tinglag 1893 100
Dødsfallsprotokollside Sund tinglag 1894 103
Dødsfallsprotokollside Sund tinglag 1895 106
Dødsfallsprotokollside Os tinglag 1890 113
Dødsfallsprotokollside Os tinglag 1891 114
Dødsfallsprotokollside Os tinglag 1892 116
Dødsfallsprotokollside Os tinglag 1893 117
Dødsfallsprotokollside Os tinglag 1894 119
Dødsfallsprotokollside Os tinglag 1895 123
Dødsfallsprotokollside Fusa tinglag 1889 130
Dødsfallsprotokollside Fusa tinglag 1890 131
Dødsfallsprotokollside Fusa tinglag 1891 132
Dødsfallsprotokollside Fusa tinglag 1892 134
Dødsfallsprotokollside Fusa tinglag 1893 135
Dødsfallsprotokollside Fusa tinglag 1894 136
Dødsfallsprotokollside Fusa tinglag 1895 138
Løst vedlegg upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-3001/H/Hk/Hka/L0004
Lenke til Arkivportalen
Midhordland sorenskriveri H: Skifte (IV)
Hk: Dødsmeldingar
Hka: Dødsmeldingar - Dødsfallprotokollar
L0004: Dødsfallprotokollar
Dødsfallsprotokoll nr. 4/1888 - 1895 Hordaland fylke
Midhordland sorenskr.
- Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Dommere og skrivere