Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Jæren og Dalane sorenskriveri

Skiftevesen, overformynderi, Skifteprotokoller
Ytterperm med etikett upaginert
Register 1732-1739 1b-2a
Skifteforretninger 1722-1723 11b-12a
Register 1722-1723 46b-47a
Skifteforretninger 1732-1739 53b-54a
Register 1736-1739 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Stavanger SAST/A-100306/5/50BA/L0006B
Lenke til Arkivportalen
Jæren og Dalane sorenskriveri 5: Skiftevesen, overformynderi
50BA: Skifteprotokoller
L0006B: SKIFTEPROTOKOLL
Skifteprotokoll nr. BA 6B /1722 - 1739 Rogaland fylke
Jæren og Dalane sorenskr.
Gammelt register i protokollen. Lakune mellom 26.2.1723 og 8.11.1732. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere