Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Skifteprotokollside 0b-1a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-222/H/Hb/Hba/L0007
Lenke til Arkivportalen
A-222: Drammen byfogd
H: Skifte
Hb: Skiftebehandling
Hba: Skifteprotokoller
L0007: Skifteprotokoll - Strømsø.
Skifteprotokoll nr. 7 /06.12.1806 - 29.10.1818 Buskerud fylke
Drammen byfogd
Strømsø tinglag
Strømsø. Intet mellom 15.11.1811 og 23.12.1816. Overgang til Drammen fol. 283 (17.01.1817.) - Protokollens nummer avviker fra nummeret på filmingsplakaten. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere