Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Bamble sorenskriveri

Skifte, Skiftebehandling, Skifteprotokoller, Skifteprotokoller - Rekke I: Sorenskriveriet
Skifteprotokollside 0b-1a
Registerside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-214/H/Hb/Hba/Hbaa/L0011
Lenke til Arkivportalen
Bamble sorenskriveri H: Skifte
Hb: Skiftebehandling
Hba: Skifteprotokoller
Hbaa: Skifteprotokoller - Rekke I: Sorenskriveriet L0011: Skifteprotokoll
Skifteprotokoll nr. I 11 /05.01.1785 - 04.12.1792 Telemark fylke
Bamble sorenskr.
- Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere