Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Skifteprotokollside 0b-1a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo SAO/A-10895/H/Hb/L0006
Lenke til Arkivportalen
A-10895: Aker sorenskriveri
H: Skifte
Hb: Skifteprotokoller
L0006: Skifteprotokoll
Skifteprotokoll nr. 6 /17.10.1710 - 08.11.1727 Akershus fylke
Aker sorenskr.
- Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere