Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Skifteutlodninger 1941 upaginert
Skifteutlodninger 1942 upaginert
Skifteutlodninger 1943 upaginert
Skifteutlodninger 1944 upaginert
Skifteutlodninger 1945 upaginert
Skifteutlodninger 1946 upaginert
Skifteutlodninger 1947 upaginert
Skifteutlodninger 1948 upaginert
Skifteutlodninger 1949 upaginert
Skifteutlodninger 1950 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-3201/1/H/Hd/L0018
Lenke til Arkivportalen
SAB-A-3201: Sunnfjord tingrett
1: Sunnfjord sorenskrivar - Del 1
H: Skifte (IV)
Hd: Skifteutlodningsprotokollar ("Skifteslutningsprotokollar")
L0018: Skifteutlodningsprotokoll
Skifteutlodningsprotokoll nr. D 18 /1941 - 1950 Sogn og Fjordane fylke
Sunnfjord sorenskr.
- Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere