Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Skifteutlodninger 1936 1
Skifteutlodninger 1937 172-173
Skifteutlodninger 1938 236-237
Skifteutlodninger 1939 366-367
Skifteutlodninger 1940 472-473
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-3201/1/H/Hd/L0017
Lenke til Arkivportalen
SAB-A-3201: Sunnfjord tingrett
1: Sunnfjord sorenskrivar - Del 1
H: Skifte (IV)
Hd: Skifteutlodningsprotokollar ("Skifteslutningsprotokollar")
L0017: Skifteutlodningsprotokoll
Skifteutlodningsprotokoll nr. D 17 /1936 - 1940 Sogn og Fjordane fylke
Sunnfjord sorenskr.
- Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere