Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Skifteutlodninger 1933 Register 1
Skifteutlodninger 1933 2-3
Skifteutlodninger 1934 196-197
Skifteutlodninger 1935 398-399
Skifteutlodninger 1936 592-593
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-3201/1/H/Hd/L0016
Lenke til Arkivportalen
SAB-A-3201: Sunnfjord tingrett
1: Sunnfjord sorenskrivar - Del 1
H: Skifte (IV)
Hd: Skifteutlodningsprotokollar ("Skifteslutningsprotokollar")
L0016: Skifteutlodningsprotokoll
Skifteutlodningsprotokoll nr. D 16 /1933 - 1936 Sogn og Fjordane fylke
Sunnfjord sorenskr.
- Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere