Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Skifteutlodninger 1927 Register 1
Skifteutlodninger 1927 2-3
Skifteutlodninger 1928 84-85
Skifteutlodninger 1929 322-323
Skifteutlodninger 1930 546-547
Skifteutlodninger 1930 Autorisasjon 600
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-3201/1/H/Hd/L0014
Lenke til Arkivportalen
SAB-A-3201: Sunnfjord tingrett
1: Sunnfjord sorenskrivar - Del 1
H: Skifte (IV)
Hd: Skifteutlodningsprotokollar ("Skifteslutningsprotokollar")
L0014: Skifteutlodningsprotokoll
Skifteutlodningsprotokoll nr. D 14 /1927 - 1930 Sogn og Fjordane fylke
Sunnfjord sorenskr.
- Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere