Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Skifteutlodninger 1924 1
Skifteutlodninger 1925 114-115
Skifteutlodninger 1926 286-287
Skifteutlodninger 1927 448-449
Skifteutlodninger 1927 Autorisasjon 598
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-3201/1/H/Hd/L0013
Lenke til Arkivportalen
SAB-A-3201: Sunnfjord tingrett
1: Sunnfjord sorenskrivar - Del 1
H: Skifte (IV)
Hd: Skifteutlodningsprotokollar ("Skifteslutningsprotokollar")
L0013: Skifteutlodningsprotokoll
Skifteutlodningsprotokoll nr. D 13 /1924 - 1927 Sogn og Fjordane fylke
Sunnfjord sorenskr.
- Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere