Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Skifteutlodninger 1914 upaginert
Skifteutlodninger 1915 37b-38a
Skifteutlodninger 1916 96b-97a
Skifteutlodninger 1917 153b-154a
Skifteutlodninger 1918 190b-191a
Skifteutlodninger 1919 206b-207a
Skifteutlodninger 1920 273b-274a
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-3201/1/H/Hd/L0011
Lenke til Arkivportalen
SAB-A-3201: Sunnfjord tingrett
1: Sunnfjord sorenskrivar - Del 1
H: Skifte (IV)
Hd: Skifteutlodningsprotokollar ("Skifteslutningsprotokollar")
L0011: Skifteutlodningsprotokoll
Skifteutlodningsprotokoll nr. D 11 /1914 - 1920 Sogn og Fjordane fylke
Sunnfjord sorenskr.
- Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere