Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Skifteutlodninger 1940 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo AV/SAO-A-10383/H/Hd/Hdb/L0045
Lenke til Arkivportalen
SAO-A-10383: Oslo skifterett
H: SKIFTEBEHANDLING
Hd: Skifteutlodningsprotokoller
Hdb: Skifteutlodningsprotokoller, Rekke B: Avdeling I
L0045: Skifteutlodningsprotokoll - avd. I
Skifteutlodningsprotokoll nr. 45 /24.01.1940 - 29.08.1940 Oslo fylke
Oslo skifterett div.
- Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere