Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Skifteutlodninger 1934 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo AV/SAO-A-10383/H/Hd/Hdb/L0034
Lenke til Arkivportalen
SAO-A-10383: Oslo skifterett
H: SKIFTEBEHANDLING
Hd: Skifteutlodningsprotokoller
Hdb: Skifteutlodningsprotokoller, Rekke B: Avdeling I
L0034: Skifteutlodningsprotokoll - avd. I
Skifteutlodningsprotokoll nr. B 34 /04.09.1934 - 31.12.1934 Oslo fylke
Oslo skifterett div.
De nyeste dokumenter står først i protokollen, mens de eldste dokumenter står sist i protokollen. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere