Søk etter skanna skiftemateriale
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 544 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


SAT/A-4132: Nordmøre sorenskriveri

1: Hovedavlevering
3: SKIFTE
3A: Skifteprotokoller/utlodningsprotokoller
Skifteutlodningsprotokoll nr. 6 Nordmøre sorenskr. 1874 - 30.11.1877 Første side Register Innhold
Skifteutlodningsprotokoll nr. 7 Nordmøre sorenskr. 1877 - 15.12.1881 Første side Register Innhold
Skifteutlodningsprotokoll nr. 8 Nordmøre sorenskr. 1881 - 19.08.1885 Første side Register Innhold
Skifteutlodningsprotokoll nr. 9 Nordmøre sorenskr. 1885 - 10.12.1890 Første side Register Innhold
Skifteutlodningsprotokoll nr. 10 Nordmøre sorenskr. 1890 - 27.01.1897 Første side Register Innhold
Skifteutlodningsprotokoll nr. 11 Nordmøre sorenskr. 1897 - 07.11.1901 Første side Register Innhold
Skifteutlodningsprotokoll nr. 12 Nordmøre sorenskr. 1901 - 30.11.1905 Første side Register Innhold
1: Hovedavlevering
3: SKIFTE
3B: Skifteforhandlingsprotokoller
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 1 Nordmøre sorenskr. 1846 - 25.06.1861 Første side Register Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 2 Nordmøre sorenskr. 1860 - 16.02.1872 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 3 Nordmøre sorenskr. 1871 - 25.04.1881 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 4 Nordmøre sorenskr. 1881 - 01.08.1887 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 5 Nordmøre sorenskr. 1887 - 23.07.1894 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 6 Nordmøre sorenskr. 1894 - 28.08.1900 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 7 Nordmøre sorenskr. 1900 - 20.02.1904 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 8 Nordmøre sorenskr. 1904 - 19.08.1907 Første side Innhold
1: Hovedavlevering
3: SKIFTE
3L: Dødsfallsprotokoller
Dødsfallsprotokoll nr. 1 1864 - 1872 Første side Innhold
Dødsfallsprotokoll nr. 2 1873 - 1883 Første side Register Innhold
Dødsfallsprotokoll nr. 3 1883 - 1897 Første side Register Innhold
Dødsfallsprotokoll nr. 4 1898 - 1908 Første side Register Innhold

SAT/A-4149: Romsdal sorenskriveri

1: Hoveddel
3: Skifte
Skiftekort Romsdal sorenskr. 1677 - 1730 Første side Innhold
1: Hoveddel
3: Skifte
3A: Skifteprotokoller/skifteutlodningsprotokoller
Skifteprotokoll nr. 1 Romsdal sorenskr. 10.03.1677 - 25.06.1683 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 2 Romsdal sorenskr. 05.07.1683 - 07.12.1687 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 3 Romsdal sorenskr. 26.06.1688 - 30.09.1690 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 4 Romsdal sorenskr. 05.05.1702 - 03.05.1706 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 5 Romsdal sorenskr. 27.08.1707 - 23.04.1711 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 6 Romsdal sorenskr. 29.05.1718 - 28.10.1730 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 7 Romsdal sorenskr. 05.08.1740 - 16.01.1751 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 8 Romsdal sorenskr. 08.01.1752 - 13.01.1761 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 9 Romsdal sorenskr. 26.03.1761 - 06.06.1773 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 10 Romsdal sorenskr. 03.06.1774 - 14.02.1782 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 11 Romsdal sorenskr. 18.02.1782 - 29.09.1789 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 12 Romsdal sorenskr. 01.10.1789 - 15.03.1802 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 13 Romsdal sorenskr. 30.04.1802 - 17.04.1812 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 14 Romsdal sorenskr. 11.01.1811 - 18.08.1821 Første side Register Innhold
Skifteutlodningsprotokoll nr. 15 Romsdal sorenskr. 21.08.1821 - 14.10.1823 Første side Register Innhold
Skifteutlodningsprotokoll nr. 16 Romsdal sorenskr. 15.10.1823 - 20.12.1831 Første side Register Innhold
Skifteutlodningsprotokoll nr. 17 Romsdal sorenskr. 03.01.1832 - 06.03.1840 Første side Register Innhold
Skifteutlodningsprotokoll nr. 18 Romsdal sorenskr. 14.01.1840 - 28.12.1843 Første side Register Innhold
Skifteutlodningsprotokoll nr. 19 Romsdal sorenskr. 1844 - 30.07.1859 Første side Register Innhold
Skifteutlodningsprotokoll nr. 6 (20) Romsdal sorenskr. 10.01.1905 - 17.06.1910 Første side Register Innhold
1: Hoveddel
3: Skifte
3B: Skiftebehandlings-/forhandlingsprotokoller
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 1 Romsdal sorenskr. 10.09.1822 - 07.11.1825 Første side Register Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 2 Romsdal sorenskr. 13.01.1826 - 07.08.1838 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 3 Romsdal sorenskr. 05.09.1838 - 12.06.1846 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 4 Romsdal sorenskr. 13.06.1846 - 05.05.1852 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 5 Romsdal sorenskr. 18.02.1914 - 25.07.1919 Første side Register Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 6 Romsdal sorenskr.; Molde tinglag 1913 - 1922 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 7 Romsdal sorenskr. 1919 - 1922 Første side Register Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 8 Romsdal sorenskr. 1921 - 1923 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 9 Romsdal sorenskr.; Molde tinglag 1922 - 1928 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 10 Romsdal sorenskr. 1923 - 1925 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.