Søk etter skanna skiftemateriale
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 544 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


SAT/A-0006: Nordre Sunnmøre sorenskriveri

1: Hoveddel
3: Skifte
3A: Skifteprotokoller/Skifteutlodn.-Slutn.protokoller
Skifteprotokoll nr. 10b Nordre Sunnmøre sorenskr. 17.04.1834 - 18.04.1836 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 11 Nordre Sunnmøre sorenskr. 19.04.1836 - 17.10.1840 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 12 Nordre Sunnmøre sorenskr. 28.10.1840 - 27.05.1853 Første side Register Innhold
Skifteutlodningsprotokoll nr. 1 Nordre Sunnmøre sorenskr. 06.08.1880 - 07.07.1884 Første side Register Innhold
Skifteutlodningsprotokoll nr. 2 Nordre Sunnmøre sorenskr. 10.09.1884 - 13.07.1893 Første side Register Innhold
Skifteutlodningsprotokoll nr. 3 Nordre Sunnmøre sorenskr. 16.06.1893 - 25.11.1898 Første side Register Innhold
Skifteutlodningsprotokoll nr. 4 Nordre Sunnmøre sorenskr. 29.11.1898 - 02.10.1905 Første side Register Innhold
Skifteutlodningsprotokoll nr. 5 Nordre Sunnmøre sorenskr. 19.10.1905 - 20.04.1912 Første side
Skifteutlodningsprotokoll nr. 6 Nordre Sunnmøre sorenskr. 20.04.1912 - 28.02.1918 Første side
Skifteutlodningsprotokoll nr. 7 Nordre Sunnmøre sorenskr. 23.03.1918 - 30.10.1923 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skifteutlodningsprotokoll nr. 8 Nordre Sunnmøre sorenskr. 08.11.1923 - 25.03.1930 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skifteutlodningsprotokoll nr. 9 Nordre Sunnmøre sorenskr. 26.03.1930 - 31.12.1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skifteutlodningsprotokoll nr. 10 Nordre Sunnmøre sorenskr. 31.12.1937 - 07.05.1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skifteutlodningsprotokoll nr. 11 Nordre Sunnmøre sorenskr. 30.08.1945 - 17.08.1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skifteutlodningsprotokoll nr. 12 Nordre Sunnmøre sorenskr. 29.08.1959 - 04.01.1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skifteutlodningsprotokoll nr. 13 Nordre Sunnmøre sorenskr. 01.01.1968 - 15.11.1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1: Hoveddel
3: Skifte
3B: Skiftebehandlings (Forhandlings)protokoller
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 1 Nordre Sunnmøre sorenskr. 29.07.1846 - 22.04.1852 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 2 Nordre Sunnmøre sorenskr.; Borgund tinglag, Haram tinglag 17.09.1877 - 29.06.1892 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 3 Nordre Sunnmøre sorenskr.; Borgund tinglag, Haram tinglag 01.07.1892 - 01.10.1907 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 4 Nordre Sunnmøre sorenskr.; Borgund tinglag, Haram tinglag 24.10.1907 - 21.12.1914 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 5 Nordre Sunnmøre sorenskr.; Borgund tinglag, Haram tinglag 08.01.1915 - 06.02.1922 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 6 Nordre Sunnmøre sorenskr.; Borgund tinglag, Haram tinglag 10.02.1922 - 26.05.1926 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 7 Nordre Sunnmøre sorenskr.; Borgund tinglag, Haram tinglag 26.05.1926 - 07.12.1932 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 8 Nordre Sunnmøre sorenskr.; Borgund tinglag, Haram tinglag 29.10.1932 - 11.01.1939 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 8a Nordre Sunnmøre sorenskr. 1932 - 1934 Skifteregister Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 9 Nordre Sunnmøre sorenskr.; Norddal tinglag, Skodje tinglag, Stranda tinglag, Sunnylven tinglag, Ørskog tinglag 01.06.1878 - 28.01.1889 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 11 Nordre Sunnmøre sorenskr.; Norddal tinglag, Skodje tinglag, Stranda tinglag, Sunnylven tinglag, Ørskog tinglag 09.09.1899 - 08.12.1906 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 12 Nordre Sunnmøre sorenskr.; Norddal tinglag, Skodje tinglag, Stranda tinglag, Sunnylven tinglag, Ørskog tinglag 28.11.1924 - 01.02.1933 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 13 Nordre Sunnmøre sorenskr.; Norddal tinglag, Skodje tinglag, Stranda tinglag, Sunnylven tinglag, Ørskog tinglag 30.05.1924 - 19.05.1933 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 14 Nordre Sunnmøre sorenskr.; Norddal tinglag, Skodje tinglag, Stranda tinglag, Sunnylven tinglag, Ørskog tinglag 16.06.1933 - 15.03.1940 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 15 Nordre Sunnmøre sorenskr. 12.01.1939 - 26.10.1946 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 16 Nordre Sunnmøre sorenskr. 26.10.1946 - 10.07.1958 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 17 Nordre Sunnmøre sorenskr. 25.07.1958 - 26.03.1966 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1: Hoveddel
3: Skifte
3C: Skifteregistreringsprotokoller
Skifteregistreringsprotokoll nr. 1 Nordre Sunnmøre sorenskr. 1872 - 1894 Første side Innhold
1: Hoveddel
3: Skifte
3L: Dødsfallsprotokoller
Dødsfallsprotokoll nr. 1 1835 - 1840 Første side Innhold
Dødsfallsprotokoll nr. 2 1841 - 1853 Første side Register Innhold
Dødsfallsprotokoll nr. 4 1885 - 1893 Første side Innhold
Dødsfallsprotokoll nr. 5 1893 - 1901 Første side Register Innhold
Dødsfallsprotokoll nr. 6 1902 - 1912 Første side Register Innhold
Dødsfallsprotokoll nr. 7 1913 - 1919 Første side Innhold
Dødsfallsprotokoll nr. 8 1919 - 1925 Første side Innhold
Dødsfallsprotokoll nr. 9 1926 - 1933 Første side Innhold
Dødsfallsprotokoll nr. 10 1933 - 1935 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 11 1935 - 1938 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 12 1938 - 1941 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
3: Tredje avlevering
G: Skiftevesen
Gd: Skifteforhandlingsprotokoll
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 1 Nordre Sunnmøre sorenskr. 14.10.1971 - 04.11.1976 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 2 Nordre Sunnmøre sorenskr. 04.11.1976 - 23.08.1979 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 3 Nordre Sunnmøre sorenskr. 23.08.1979 - 31.03.1982 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 4 Nordre Sunnmøre sorenskr. 16.04.1982 - 01.06.1984 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 5 Nordre Sunnmøre sorenskr. 12.06.1984 - 16.09.1985 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.