Søk etter skanna skiftemateriale
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 120 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


RA/RAFA-1772: Forsvaret, Generalauditøren

F: Arkivet
Fj: Skiftevesen og auksjonsvesen (X)
Fjc: c. Skifteprotokoller og kopoibøker
Militært skiftemateriale nr. X c 10 1793 - 1810 Auksjonsprotokoll for vesterlenske regiment og Kristiansands garnison. Første side Register Innhold

Statsarkivet i Stavanger


AV/SAST-A-100455: Stavanger byrett

001: Katalog 1988 - Stavanger Byrett
5: Overformynderi, arv og skifte, konkurs og akkord
50: Generelt
503BA: Skifteforhandlingsprotokoller
Skifteforhandlingsprotokoll nr. BA 1 Stavanger byrett 1954 - 1956 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skifteforhandlingsprotokoll nr. BA 2 Stavanger byrett 1957 - 1959 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skifteforhandlingsprotokoll nr. BA 3 Stavanger byrett 1960 - 1962 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skifteforhandlingsprotokoll nr. BA 4 Stavanger byrett 1963 - 1965 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
001: Katalog 1988 - Stavanger Byrett
5: Overformynderi, arv og skifte, konkurs og akkord
50: Generelt
503BB: Skifteutlodningsprotokoller
Skifteutlodningsprotokoll nr. BB 1 Stavanger byrett 1955 - 1959 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skifteutlodningsprotokoll nr. BB 2 Stavanger byrett 1959 - 1963 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skifteutlodningsprotokoll nr. BB 3 Stavanger byrett 1963 - 1966 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
001: Katalog 1988 - Stavanger Byrett
5: Overformynderi, arv og skifte, konkurs og akkord
52: Dødsanmeldelser
52B: Dødsfallsprotokoller
Dødsfallsprotokoll nr. 1 Stavanger byrett 1953 - 1956 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 2 Stavanger byrett 1956 - 1958 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 3 Stavanger byrett 1958 - 1959 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 4 Stavanger byrett 1959 - 1960 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 5 Stavanger byrett 1960 - 1961 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 6 Stavanger byrett 1961 - 1963 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 7 Stavanger byrett 1963 - 1964 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 8 Stavanger byrett 1964 - 1965 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 9 Stavanger byrett 1965 - 1967 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
001: Katalog 1988 - Stavanger Byrett
5: Overformynderi, arv og skifte, konkurs og akkord
53: Arv og skifte - offentlig
53BA: Registreringsprotokoll dødsbo
Skifteregistreringsprotokoll nr. BA 1 Stavanger byrett 1955 - 1958 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skifteregistreringsprotokoll nr. BA 2 Stavanger byrett 1958 - 1961 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skifteregistreringsprotokoll nr. BA 3 Stavanger byrett 1961 - 1964 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skifteregistreringsprotokoll nr. BA 4 Stavanger byrett 1964 - 1967 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

AV/SAST-A-101408: Stavanger byfogd

001: Katalog 1988 - Stavanger Bygfogdembete
5: Overformynderi, arv og skifte, konkurs og akkord
50: Skifteretten
503BA: Registreringsprotokoller
Skifteregistreringsprotokoll nr. BA 1 Stavanger byfogd 1837 - 1846 Første side Innhold
Skifteregistreringsprotokoll nr. BA 2 Stavanger byfogd 1846 - 1864 Første side Innhold
Skifteregistreringsprotokoll nr. BA 3 Stavanger byfogd 1864 - 1882 Første side Innhold
001: Katalog 1988 - Stavanger Bygfogdembete
5: Overformynderi, arv og skifte, konkurs og akkord
50: Skifteretten
503BB: Skifteprotokoller
Skifteprotokoll nr. BB 1 Stavanger byfogd 1680 - 1686 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 2 Stavanger byfogd 1690 - 1694 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 3 Stavanger byfogd 1695 - 1707 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 5 Stavanger byfogd 1769 - 1791 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 6 Stavanger byfogd 1782 - 1783 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 7A Stavanger byfogd 1783 - 1793 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 7B Stavanger byfogd 1783 - 1793 Register til skifteprotokoll BB 7A. Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 8A Stavanger byfogd 1793 - 1810 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 8B Stavanger byfogd 1793 - 1810 Register til skifteprotokoll BB 8A. Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 9A Stavanger byfogd 1810 - 1834 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 9B Stavanger byfogd 1810 - 1834 Register til skifteprotokoll BB 9A. Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 10A Stavanger byfogd 1834 - 1849 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 10B Stavanger byfogd 1834 - 1849 Register til skifteprotokoll BB 10B. Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 11A Stavanger byfogd 1849 - 1858 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 11B Stavanger byfogd 1849 - 1858 Register til skifteprotokoll BB 11B. Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 12 Stavanger byfogd 1858 - 1865 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 13 Stavanger byfogd 1865 - 1869 Første side Register Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. BB 14 Stavanger byfogd 1869 - 1873 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. BB 15 Stavanger byfogd 1873 - 1879 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. BB 16 Stavanger byfogd 1879 - 1883 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. BB 17 Stavanger byfogd 1883 - 1889 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. BB 18 Stavanger byfogd 1966 - 1967 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skifteforhandlingsprotokoll nr. BB 19 Stavanger byfogd 1968 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skifteforhandlingsprotokoll nr. BB 20 Stavanger byfogd 1969 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skifteforhandlingsprotokoll nr. BB 21 Stavanger byfogd 1970 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
001: Katalog 1988 - Stavanger Bygfogdembete
5: Overformynderi, arv og skifte, konkurs og akkord
50: Skifteretten
503BD: Skifteutlodningsprotokoller
Skifteutlodningsprotokoll nr. BD 1 Stavanger byfogd 1869 - 1871 Første side Innhold