Søk etter skanna skiftemateriale
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 71 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Forsvaret, Generalauditøren

Arkivet, Skiftevesen og auksjonsvesen (X), c. Skifteprotokoller og kopoibøker
Militært skiftemateriale nr. X c 10 1793 - 1810 Auksjonsprotokoll for vesterlenske regiment og Kristiansands garnison. Første side

Statsarkivet i Stavanger


Stavanger byrett

Overformynderi, arv og skifte, konkurs og akkord, Dødsanmeldelser, Dødsfallsprotokoller
Dødsfallsprotokoll nr. 1 Stavanger byrett 1953 - 1956 Første side Register Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Dødsfallsprotokoll nr. 2 Stavanger byrett 1956 - 1958 Første side Register Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Dødsfallsprotokoll nr. 3 Stavanger byrett 1958 - 1959 Første side Register Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Dødsfallsprotokoll nr. 4 Stavanger byrett 1959 - 1960 Første side Register Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Dødsfallsprotokoll nr. 5 Stavanger byrett 1960 - 1961 Første side Register Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Dødsfallsprotokoll nr. 6 Stavanger byrett 1961 - 1963 Første side Register Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Dødsfallsprotokoll nr. 7 Stavanger byrett 1963 - 1964 Første side Register Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Dødsfallsprotokoll nr. 8 Stavanger byrett 1964 - 1965 Første side Register Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Dødsfallsprotokoll nr. 9 Stavanger byrett 1965 - 1967 Første side Register Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Stavanger byfogd

Overformynderi, arv og skifte, konkurs og akkord, Skifteretten, Registreringsprotokoller
Skifteregistreringsprotokoll nr. BA 1 Stavanger byfogd 1837 - 1846 Første side Innhold
Skifteregistreringsprotokoll nr. BA 2 Stavanger byfogd 1846 - 1864 Første side Innhold
Skifteregistreringsprotokoll nr. BA 3 Stavanger byfogd 1864 - 1882 Første side Innhold
Overformynderi, arv og skifte, konkurs og akkord, Skifteretten, Skifteprotokoller
Skifteprotokoll nr. BB 1 Stavanger byfogd 1680 - 1686 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 2 Stavanger byfogd 1690 - 1694 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 3 Stavanger byfogd 1695 - 1707 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 5 Stavanger byfogd 1769 - 1791 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 6 Stavanger byfogd 1782 - 1783 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 7A Stavanger byfogd 1783 - 1793 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 7B Stavanger byfogd 1783 - 1793 Register til skifteprotokoll BB 7A. Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 8A Stavanger byfogd 1793 - 1810 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 8B Stavanger byfogd 1793 - 1810 Register til skifteprotokoll BB 8A. Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 9A Stavanger byfogd 1810 - 1834 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 9B Stavanger byfogd 1810 - 1834 Register til skifteprotokoll BB 9A. Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 10A Stavanger byfogd 1834 - 1849 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 10B Stavanger byfogd 1834 - 1849 Register til skifteprotokoll BB 10B. Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 11A Stavanger byfogd 1849 - 1858 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 11B Stavanger byfogd 1849 - 1858 Register til skifteprotokoll BB 11B. Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 12 Stavanger byfogd 1858 - 1865 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 13 Stavanger byfogd 1865 - 1869 Første side Register Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. BB 14 Stavanger byfogd 1869 - 1873 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. BB 15 Stavanger byfogd 1873 - 1879 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. BB 16 Stavanger byfogd 1879 - 1883 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. BB 17 Stavanger byfogd 1883 - 1889 Første side Innhold
Overformynderi, arv og skifte, konkurs og akkord, Skifteretten, Skifteutlodningsprotokoller
Skifteutlodningsprotokoll nr. BD 1 Stavanger byfogd 1869 - 1871 Første side Innhold
Skifteutlodningsprotokoll nr. BD 2 Stavanger byfogd 1871 - 1878 Første side Register Innhold
Skifteutlodningsprotokoll nr. BD 3 Stavanger byfogd 1878 - 1885 Første side Register Innhold
Skifteutlodningsprotokoll nr. BD 4 Stavanger byfogd 1967 - 1970 Første side Register Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Overformynderi, arv og skifte, konkurs og akkord, Dødsanmeldelser, Dødsfallprotokoller
Dødsfallsprotokoll nr. B 1 Stavanger byfogd 1833 - 1863 Første side Innhold
Dødsfallsprotokoll nr. B 2 Stavanger byfogd 1863 - 1877 Første side Innhold
Dødsfallsprotokoll nr. B 3 Stavanger byfogd 1877 - 1885 Første side Innhold
Dødsfallsprotokoll nr. B 4 Stavanger byfogd 1967 - 1968 Første side Register Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Dødsfallsprotokoll nr. B 5 Stavanger byfogd 1968 - 1969 Første side Register Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Dødsfallsprotokoll nr. B 6 Stavanger byfogd 1969 - 1970 Første side Register Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Dødsfallsprotokoll nr. B 7 Stavanger byfogd 1970 - 1971 Første side Register Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Dødsfallsprotokoll nr. B 8 Stavanger byfogd 1971 - 1972 Første side Register Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Dødsfallsprotokoll nr. B 9 Stavanger byfogd 1972 Første side Register Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Stavanger skifteforvalter

Overformynderi, arv og skifte, konkurs og akkord, Dødsanmeldelser, Dødsfallsprotokoller
Dødsfallsprotokoll nr. B 1 Stavanger skifteforv 1885 - 1894 Første side Innhold
Dødsfallsprotokoll nr. B 2 Stavanger skifteforv 1894 - 1902 Første side Innhold
Dødsfallsprotokoll nr. B 3 Stavanger skifteforv 1902 - 1910 Første side Innhold