Søk etter skanna skiftemateriale
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 104 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Forsvaret, Generalauditøren

Arkivet, Skiftevesen og auksjonsvesen (X), c. Skifteprotokoller og kopoibøker
Militært skiftemateriale nr. X c 10 1793 - 1810 Auksjonsprotokoll for vesterlenske regiment og Kristiansands garnison. Første side

Statsarkivet i Stavanger


Stavanger byrett

Overformynderi, arv og skifte, konkurs og akkord, Dødsanmeldelser, Dødsfallsprotokoller
Dødsfallsprotokoll nr. 1 Stavanger byrett 1953 - 1956 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 2 Stavanger byrett 1956 - 1958 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 3 Stavanger byrett 1958 - 1959 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 4 Stavanger byrett 1959 - 1960 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 5 Stavanger byrett 1960 - 1961 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 6 Stavanger byrett 1961 - 1963 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 7 Stavanger byrett 1963 - 1964 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 8 Stavanger byrett 1964 - 1965 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 9 Stavanger byrett 1965 - 1967 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Stavanger byfogd

Overformynderi, arv og skifte, konkurs og akkord, Skifteretten, Registreringsprotokoller
Skifteregistreringsprotokoll nr. BA 1 Stavanger byfogd 1837 - 1846 Første side Innhold
Skifteregistreringsprotokoll nr. BA 2 Stavanger byfogd 1846 - 1864 Første side Innhold
Skifteregistreringsprotokoll nr. BA 3 Stavanger byfogd 1864 - 1882 Første side Innhold
Overformynderi, arv og skifte, konkurs og akkord, Skifteretten, Skifteprotokoller
Skifteprotokoll nr. BB 1 Stavanger byfogd 1680 - 1686 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 2 Stavanger byfogd 1690 - 1694 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 3 Stavanger byfogd 1695 - 1707 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 5 Stavanger byfogd 1769 - 1791 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 6 Stavanger byfogd 1782 - 1783 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 7A Stavanger byfogd 1783 - 1793 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 7B Stavanger byfogd 1783 - 1793 Register til skifteprotokoll BB 7A. Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 8A Stavanger byfogd 1793 - 1810 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 8B Stavanger byfogd 1793 - 1810 Register til skifteprotokoll BB 8A. Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 9A Stavanger byfogd 1810 - 1834 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 9B Stavanger byfogd 1810 - 1834 Register til skifteprotokoll BB 9A. Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 10A Stavanger byfogd 1834 - 1849 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 10B Stavanger byfogd 1834 - 1849 Register til skifteprotokoll BB 10B. Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 11A Stavanger byfogd 1849 - 1858 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 11B Stavanger byfogd 1849 - 1858 Register til skifteprotokoll BB 11B. Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 12 Stavanger byfogd 1858 - 1865 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 13 Stavanger byfogd 1865 - 1869 Første side Register Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. BB 14 Stavanger byfogd 1869 - 1873 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. BB 15 Stavanger byfogd 1873 - 1879 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. BB 16 Stavanger byfogd 1879 - 1883 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. BB 17 Stavanger byfogd 1883 - 1889 Første side Innhold
Overformynderi, arv og skifte, konkurs og akkord, Skifteretten, Skifteutlodningsprotokoller
Skifteutlodningsprotokoll nr. BD 1 Stavanger byfogd 1869 - 1871 Første side Innhold
Skifteutlodningsprotokoll nr. BD 2 Stavanger byfogd 1871 - 1878 Første side Register Innhold
Skifteutlodningsprotokoll nr. BD 3 Stavanger byfogd 1878 - 1885 Første side Register Innhold
Skifteutlodningsprotokoll nr. BD 4 Stavanger byfogd 1967 - 1970 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Overformynderi, arv og skifte, konkurs og akkord, Dødsanmeldelser, Dødsfallprotokoller
Dødsfallsprotokoll nr. B 1 Stavanger byfogd 1833 - 1863 Første side Innhold
Dødsfallsprotokoll nr. B 2 Stavanger byfogd 1863 - 1877 Første side Innhold
Dødsfallsprotokoll nr. B 3 Stavanger byfogd 1877 - 1885 Første side Innhold
Dødsfallsprotokoll nr. B 4 Stavanger byfogd 1967 - 1968 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. B 5 Stavanger byfogd 1968 - 1969 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. B 6 Stavanger byfogd 1969 - 1970 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. B 7 Stavanger byfogd 1970 - 1971 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. B 8 Stavanger byfogd 1971 - 1972 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. B 9 Stavanger byfogd 1972 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Stavanger skifteforvalter

Overformynderi, arv og skifte, konkurs og akkord, Generelt, Skifteforhandlingsprotokoller
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 1 1889 - 1893 Første side
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 2 1893 - 1896 Første side
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 3 1896 - 1901 Første side