Søk etter skanna skiftemateriale
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 33 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Numedal og Sandsvær sorenskriveri

Skifte
Skiftekort Numedal og Sandsvær sorenskr. 1694 - 1802 Første side Innhold
Skifte, Skiftebehandling, Skifteprotokoller
Skifteprotokoll nr. 1 Numedal og Sandsvær sorenskr. 07.09.1694 - 04.02.1716 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 2 Numedal og Sandsvær sorenskr. 23.02.1717 - 10.10.1730 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 3 Numedal og Sandsvær sorenskr. 24.11.1731 - 02.06.1735 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. 4 Numedal og Sandsvær sorenskr. 21.06.1735 - 28.09.1739 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. 5a Numedal og Sandsvær sorenskr. 17.10.1739 - 07.07.1743 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 5b Numedal og Sandsvær sorenskr. 07.09.1743 - 07.09.1744 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. 6 Numedal og Sandsvær sorenskr. 1744 - 1755 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 7 Numedal og Sandsvær sorenskr. 1748 - 1762 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 8 Numedal og Sandsvær sorenskr. 1762 - 1768 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 9 Numedal og Sandsvær sorenskr. 1769 - 1775 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 10 Numedal og Sandsvær sorenskr. 1776 - 1783 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 11 Numedal og Sandsvær sorenskr. 1782 - 1792 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 12 Numedal og Sandsvær sorenskr. 1793 - 1797 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 13 Numedal og Sandsvær sorenskr. 1797 - 1803 Første side Register Innhold
Skifte, Skiftebehandling, Skifteutlodningsprotokoller, Skifteutlodningsprotokoller - Rekke I: Sorenskriveriet
Skifteutlodningsprotokoll nr. I 1 Numedal og Sandsvær sorenskr. 1802 - 1809 Første side Register Innhold
Skifteutlodningsprotokoll nr. I 2 Numedal og Sandsvær sorenskr. 1808 - 1827 Første side Register Innhold
Skifteutlodningsprotokoll nr. I 3 Numedal og Sandsvær sorenskr. 13.02.1828 - 21.11.1839 Første side Register Innhold
Skifteutlodningsprotokoll nr. I 4 Numedal og Sandsvær sorenskr. 25.11.1839 - 16.04.1860 Første side Register Innhold
Skifteutlodningsprotokoll nr. I 5 Numedal og Sandsvær sorenskr. 26.04.1860 - 02.12.1876 Første side Register Innhold

Bragernes prosti

Den geistlige jurisdiksjon, Den geistlige jurisdiksjon - Skifteprotokoller
Skifteprotokoll nr. 1 Bragernes prosti 1702 - 1739 Første side Register Innhold

Kongsberg prosti

Den geistlige jurisdiksjon, Den geistlige jurisdiksjon - Skifteprotokoller
Skifteprotokoll nr. 1 1741 - 1757 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. 2 1758 - 1779 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. 3 1779 - 1816 Første side Innhold

Larvik prosti

Den geistlige jurisdiksjon, Skifteprotokoller
Skifteprotokoll nr. 1 1688 - 1710 Første side Innhold

Rollag lensmannskontor

Skifte, Dødsfallsprotokoller
Dødsfallsprotokoll nr. 1 22.09.1911 - 05.08.1924 Første side Innhold
Dødsfallsprotokoll nr. 2 05.04.1925 - 10.03.1939 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 3 26.03.1939 - 20.12.1950 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 4 11.02.1951 - 07.04.1959 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 5 09.04.1959 - 28.12.1972 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 6 1973 - 1977 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 7 1973 - 1977 Dødsfall utenfor bopelsdistriktet Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Statsarkivet i Oslo


Den geistlige jurisdiksjon

STIFTET, Skifteprotokoller
Skifteprotokoll nr. 1 1683 - 1688 Første side Register Innhold