Søk etter skanna skiftemateriale
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 70 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Forsvaret, Generalauditøren

Arkivet, Skiftevesen og auksjonsvesen (X), b. Skifter efter underofficerer og menige (1723 - 1726 og 1818 - 1823)
Militært skiftemateriale nr. X b 1 1725 - 1726 Skifter etter underoffiserer og menige, nr. 1-29. NB: Se merknad. Første side Innhold
Militært skiftemateriale nr. X b 2 1726 - 1727 Skifter etter underoffiserer og menige, nr. 30-33, 35-50 og 52-59. NB: Se merknad. Første side Innhold
Militært skiftemateriale nr. X b 3 1727 - 1728 Skifter etter underoffiserer og menige, nr. 60-69, 130-149 og 151-159. NB: Se merknad. Første side Innhold
Militært skiftemateriale nr. X b 4 1723 - 1724 Skifter etter underoffiserer og menige, nr. 160-194. NB: Se merknad. Første side Innhold
Arkivet, Skiftevesen og auksjonsvesen (X), c. Skifteprotokoller og kopoibøker
Militært skiftemateriale nr. X c 5 1703 - 1736 Skifteprotokoll for 1. sønnafjelske dragonregiment. Første side Innhold
Militært skiftemateriale nr. X c 6 1735 - 1763 Skifteprotokoll for 1. sønnafjelske dragonregiment. Første side Innhold
Militært skiftemateriale nr. X c 7 1762 - 1789 Skifteprotokoll for 1. sønnafjelske dragonregiment. Første side Innhold
Militært skiftemateriale nr. X c 8 1801 - 1812 Skifteprotokoll for akershusiske dragonregiment. Første side Innhold

Statsarkivet i Oslo


Eidsvoll og Hurdal lensmannskontor

SKIFTE, Dødsfallprotokoller
Dødsfallsprotokoll nr. 1 12.12.1965 - 04.03.1968 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 2 01.03.1968 - 07.06.1970 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 3 09.06.1970 - 31.12.1972 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Eidsvoll lensmannskontor

SKIFTE OG AUKSJON, Skifte, Dødsfallsprotokoller
Dødsfallsprotokoll nr. 1 09.01.1855 - 04.02.1871 Første side Innhold
Dødsfallsprotokoll nr. 2 05.02.1871 - 22.11.1896 Første side Innhold
Dødsfallsprotokoll nr. 3 26.11.1896 - 31.12.1911 Første side Innhold
Dødsfallsprotokoll nr. 4 03.01.1912 - 06.05.1921 Første side Innhold
Dødsfallsprotokoll nr. 5 12.05.1921 - 30.07.1930 Første side Innhold
Dødsfallsprotokoll nr. 6 31.07.1930 - 21.02.1936 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 7 23.02.1936 - 29.01.1940 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 8 30.01.1940 - 13.04.1943 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 9 15.04.1943 - 07.03.1946 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 10 08.03.1946 - 22.04.1948 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 11 24.04.1948 - 13.08.1950 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 12 16.08.1950 - 23.06.1952 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 13 23.06.1952 - 09.07.1954 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 14 12.07.1954 - 11.08.1957 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 15 11.08.1957 - 19.05.1960 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 16 19.05.1960 - 26.03.1963 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Dødsfallsprotokoll nr. 17 31.03.1963 - 11.12.1965 Første side Register Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Eidsvoll tingrett

Skifte, Registre og lister, Dødsmeldingsprotokoller
Dødsfallsprotokoll nr. Pp Eidsvoll sorenskr.; Eidsvoll lensmannsdistrikt 1815 - 1865 Første side Innhold
Dødsfallsprotokoll nr. P Eidsvoll sorenskr. 26.02.1863 - 25.02.1910 Første side Innhold
Skifte, Skifteprotokoller
Skifteprotokoll nr. 1 Eidsvoll sorenskr. 23.06.1845 - 30.06.1868 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. 2a Eidsvoll sorenskr. 17.05.1845 - 28.02.1871 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. 2b Eidsvoll sorenskr. 03.06.1848 - 03.08.1876 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. 3 Eidsvoll sorenskr. 13.07.1848 - 31.07.1880 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. 4 Eidsvoll sorenskr. 08.06.1848 - 30.04.1873 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. 5 Eidsvoll sorenskr. 12.05.1880 - 10.10.1903 Første side Innhold
Skifte, Skifteutlodningsprotokoller
Skifteutlodningsprotokoll nr. 1 Eidsvoll sorenskr. 17.05.1873 - 20.06.1900 Første side Innhold

Øvre Romerike sorenskriveri

SKIFTEFORVALTNING
Skiftekort Øvre Romerike sorenskr. 1683 - 1865 Første side Innhold
SKIFTEFORVALTNING, Skifteprotokoller
Skifteprotokoll nr. 1 Øvre Romerike sorenskr. 11.01.1683 - 13.04.1703 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 2 Øvre Romerike sorenskr. 15.01.1704 - 26.07.1715 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 3 Øvre Romerike sorenskr. 09.08.1715 - 15.12.1729 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 4 Øvre Romerike sorenskr. 07.02.1730 - 09.06.1735 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 5 Øvre Romerike sorenskr. 14.06.1735 - 24.02.1740 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 6 Øvre Romerike sorenskr. 24.10.1744 - 23.09.1751 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 7 Øvre Romerike sorenskr. 05.10.1751 - 28.02.1756 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 8a Øvre Romerike sorenskr. 16.02.1756 - 20.12.1758 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 8b Øvre Romerike sorenskr. 20.12.1758 - 12.10.1762 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 8c Øvre Romerike sorenskr. 14.02.1763 - 27.03.1765 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 9 Øvre Romerike sorenskr. 18.03.1763 - 09.12.1773 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 9t Øvre Romerike sorenskr. 1769 - 1770 Første side Innhold