Søk etter skanna skiftemateriale
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 44 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Jæren og Dalane sorenskriveri

Skiftevesen, overformynderi, Skifteprotokoller
Skifteprotokoll nr. BA 1 Jæren og Dalane sorenskr. 1666 - 1672 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BA 2 Jæren og Dalane sorenskr. 1672 - 1693 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BA 3 Jæren og Dalane sorenskr. 1693 - 1701 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BA 4 Jæren og Dalane sorenskr. 1708 - 1714 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BA 5 Jæren og Dalane sorenskr. 1714 - 1722 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BA 6B Jæren og Dalane sorenskr. 1722 - 1739 Lakune mellom 26.2.1723 og 8.11.1732. Protokoll 6A finnes ikke. Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BA 7 Jæren og Dalane sorenskr. 1727 - 1730 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BA 8A Jæren og Dalane sorenskr. 1740 - 1741 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. BA 8B Jæren og Dalane sorenskr. 1741 - 1744 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BA 9A Jæren og Dalane sorenskr. 1744 - 1749 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. BA 9B Jæren og Dalane sorenskr. 1749 - 1752 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BA 10 Jæren og Dalane sorenskr. 1752 - 1758 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BA 11 Jæren og Dalane sorenskr. 1759 - 1762 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BA 12A Jæren og Dalane sorenskr. 1756 - 1766 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BA 12B Jæren og Dalane sorenskr. 1767 - 1771 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BA 13 Jæren og Dalane sorenskr. 1761 - 1763 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BA 14 Jæren og Dalane sorenskr. 1763 - 1766 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BA 15A Jæren og Dalane sorenskr. 1771 - 1774 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. BA 15B Jæren og Dalane sorenskr. 1774 - 1778 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. BA 16A Jæren og Dalane sorenskr. 1778 - 1780 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. BA 16B Jæren og Dalane sorenskr. 1780 - 1783 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. BA 16C Jæren og Dalane sorenskr. 1783 - 1786 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. BA 17A Jæren og Dalane sorenskr. 1787 - 1789 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. BA 17B Jæren og Dalane sorenskr. 1789 - 1792 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. BA 17C Jæren og Dalane sorenskr. 1792 - 1795 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BA 18 Jæren og Dalane sorenskr. 1795 - 1803 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BA 19 Jæren og Dalane sorenskr. 1803 - 1808 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BA 20A Jæren og Dalane sorenskr. 1808 - 1811 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. BA 20B Jæren og Dalane sorenskr. 1811 - 1815 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. BA 21A Jæren og Dalane sorenskr. 1815 - 1817 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. BA 21B Jæren og Dalane sorenskr. 1817 - 1819 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. BA 22 Jæren og Dalane sorenskr. 1820 - 1822 Første side Register Innhold
Skiftevesen, overformynderi, Skifteprotokoller Dalane
Skifteprotokoll nr. BB 1A Jæren og Dalane sorenskr.; Dalane distrikt 1823 - 1830 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 1B Jæren og Dalane sorenskr.; Dalane distrikt 1823 - 1830 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 2B Jæren og Dalane sorenskr.; Dalane distrikt 1830 - 1836 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 3 Jæren og Dalane sorenskr.; Dalane distrikt 1836 - 1849 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 4 Jæren og Dalane sorenskr.; Dalane distrikt 1841 - 1858 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 5 Jæren og Dalane sorenskr.; Dalane distrikt 1849 - 1867 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. BB 6 Jæren og Dalane sorenskr.; Dalane distrikt 1850 - 1866 Første side Innhold
Skiftevesen, overformynderi, Skifteprotokoller Jæren
Skifteprotokoll nr. BC 1 Jæren og Dalane sorenskr.; Jæren distrikt 1823 - 1829 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BC 2A Jæren og Dalane sorenskr.; Jæren distrikt 1829 - 1837 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BC 2B Jæren og Dalane sorenskr.; Jæren distrikt 1829 - 1837 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. BC 3 Jæren og Dalane sorenskr.; Jæren distrikt 1837 - 1860 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. BC 4 Jæren og Dalane sorenskr.; Jæren distrikt 1841 - 1857 Første side Register Innhold