Søk etter skanna skiftemateriale
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 20 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Drammen byfogd

Skifte, Skiftebehandling, Skifteprotokoller
Skifteprotokoll nr. 1 Drammen byfogd; Bragernes tinglag 20.03.1682 - 29.10.1696 Første side Register Innhold
Skifteprotokoll nr. 2 Drammen byfogd; Bragernes tinglag 18.08.1696 - 03.07.1715 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. 3a Drammen byfogd; Bragernes tinglag 04.05.1714 - 06.06.1721 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. 3b Drammen byfogd; Bragernes tinglag 16.06.1721 - 19.07.1737 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. 3c Drammen byfogd; Bragernes tinglag 25.07.1737 - 26.04.1748 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. 4 Drammen byfogd; Bragernes tinglag 12.03.1746 - 19.12.1761 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. 5 Drammen byfogd; Bragernes tinglag 27.10.1761 - 13.02.1769 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. 6 Drammen byfogd; Strømsø tinglag 29.07.1782 - 25.05.1793 Første side Innhold
Skifteprotokoll nr. 7 Drammen byfogd; Strømsø tinglag 06.12.1806 - 29.10.1818 Første side Innhold
Skifte, Skiftebehandling, Skifteforhandlingsprotokoller
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 1 Drammen byfogd; Bragernes tinglag 24.02.1778 - 29.12.1785 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 2 Drammen byfogd; Bragernes tinglag 03.01.1786 - 06.04.1793 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 3 Drammen byfogd; Bragernes tinglag 13.04.1793 - 17.11.1798 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 4 Drammen byfogd; Strømsø tinglag 23.02.1780 - 04.01.1791 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 5 Drammen byfogd; Strømsø tinglag 23.07.1800 - 13.04.1819 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 6 Drammen byfogd 15.04.1819 - 27.01.1827 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 7 Drammen byfogd 27.01.1827 - 28.08.1833 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 8 Drammen byfogd 06.09.1833 - 29.06.1842 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 9a Drammen byfogd 1842 - 1848 Første side Innhold
Skifteforhandlingsprotokoll nr. 9b Drammen byfogd 29.05.1848 - 09.12.1852 Første side Innhold
Skifte, Skiftebehandling, Skifteutlodningsprotokoller, Skifteutlodningsprotokoller Rekke I: Protokoller.
Skifteutlodningsprotokoll nr. I 1 Drammen byfogd 26.01.1838 - 10.12.1855 Første side Innhold