Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Rettsmøter upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1108/1/1/1B/L0026
Lenke til Arkivportalen
A-1108: Rana sorenskriveri
1: Hoveddel
1: Rettergang
1B: Ekstrarettsprotokoller
L0026: Ekstrarettsprotokoll
Ekstrarettsprotokoll nr. 26 /30.04.1923 - 22.09.1930 Nordland fylke
Rana sorenskr.
- Underrett Rettergang Rettsprotokoller Ekstrarett Statlige arkiver Dommere og skrivere