Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Rettsmøter upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1108/1/1/1B/L0025
Lenke til Arkivportalen
A-1108: Rana sorenskriveri
1: Hoveddel
1: Rettergang
1B: Ekstrarettsprotokoller
L0025: Ekstrarettsprotokoll
Ekstrarettsprotokoll nr. 25 /07.07.1921 - 03.04.1925 Nordland fylke
Rana sorenskr.
Også innførsel for 8.10.1927. Sivile saker, sak nr. 14/1926. Underrett Rettergang Rettsprotokoller Ekstrarett Statlige arkiver Dommere og skrivere