Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Sør-Gudbrandsdal sorenskriveri

RETTERGANG, Ekstrarettsprotokoller
Rettsprotokollside 0-1
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar SAH/TING-004/G/Gc/L0007
Lenke til Arkivportalen
Sør-Gudbrandsdal sorenskriveri G: RETTERGANG
Gc: Ekstrarettsprotokoller
L0007: Ekstrarettsprotokoll
Ekstrarettsprotokoll nr. 7/23.07.1842 - 05.11.1853 Oppland fylke
Sør-Gudbrandsdal sorenskr.
Aut. 08.07.1842. Inneholder også politrettssaker og enkelte saker behandlet ved Lillehammer byfogdkontor. Register til ekstrarettssaker 1852-1869 finnes blant saklistene under Gaa. Registrert på kort. Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Ekstrarett Statlige arkiver Dommere og skrivere