Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Follo sorenskriveri

RETTERGANG, Ekstrarettsprotokoller, Ekstrarettsprotokoller I
Løst vedlegg upaginert
Registerside upaginert
Rettsprotokollside 0b-1a
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo Statsarkivet i Oslo SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0001
Lenke til Arkivportalen
Follo sorenskriveri F: RETTERGANG
Fc: Ekstrarettsprotokoller
Fca: Ekstrarettsprotokoller I
L0001: Ekstrarettsprotokoll
Ekstrarettsprotokoll nr. I 1 /10.08.1808 - 31.10.1815 Akershus fylke
Follo sorenskr.
Protokoll nr. 344 Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Ekstrarett Statlige arkiver Dommere og skrivere